smartmetgeld_beeldmerk

Smart met Geld

Financiële bewustwording
en weerbaarheid
van jongeren versterken

Lees het verhaal van

Bradley

Lees het verhaal van

Amber

Lees het verhaal van

vader Johan

Lees het verhaal van

docent Harald

Organisatie landelijk netwerk

Het landelijk netwerk komt één maal per jaar bijeen om kennis en ervaring uit  te wisselen. Daarnaast wordt er gebruikgemaakt van een digitaal platform voor 
  • het delen best practices over het voorkomen van schulden bij kwetsbare jongeren;
  • het uitwisselen van kennis, ervaring en praktische tips;
  • het inventariseren van verbeterpunten;
  • aanvullingen op de training Smart met Geld.
Resultaat
  • bundeling van alle informatie over Smart met Geld;
  • deelnemende partijen weten elkaar gemakkelijk te vinden;
  • kennis en ervaring worden sneller uitgewisseld;
  • de aanpak wordt continu doorontwikkeld op basis van praktijkervaringen.  
Wilt u als professional of als organisatie weten of Smart met geld al in uw omgeving is opgestart? Of  wilt u graag een aanzet hiertoe geven? Informeer dan bij de MEE-organisatie in uw buurt