smartmetgeld_beeldmerk

Smart met Geld

Financiële bewustwording
en weerbaarheid
van jongeren versterken

Lees het verhaal van

Bradley

Lees het verhaal van

Amber

Lees het verhaal van

vader Johan

Lees het verhaal van

docent Harald

Wat kunt u van een lokaal platform verwachten?

Professionals, werkzaam in dezelfde gemeente, komen jaarlijks via een lokaal platform bijeen. Dit versterkt de samenwerking en zorgt voor lokale inbedding. Ook kunnen gesignaleerde knelpunten bij jongeren en gezinnen in deze platforms worden besproken en opgepakt.

Tijdens een jaarlijkse bijeenkomst met lokale samenwerkingspartners:
  • wisselt u kennis en praktische tips uit en bespreekt u knelpunten en probleemgedrag;
  • bespreekt u hoe je u financiële problemen bij kwetsbare jongeren kunt voorkomen;
  • realiseert u een gezamenlijke aanpak voor deze groep jongeren.
Resultaat
  • deelnemende professionals herkennen risicogedrag van kwetsbare jongeren rondom geld;
  • zij weten hoe ze met jongeren in gesprek gaan en blijven over geld;
  • ze weten hoe ze de financiële weerbaarheid van jongeren kunnen vergroten;
  • ze werken samen om deze jongeren te leren omgaan met geld;
  • ze maken goed gebruik van elkaars kennis en ervaring.
Voor wie?
Professionals die in hun dagelijks werk contact hebben met jongeren met een licht verstandelijke beperking of jongeren die om een andere reden moeite hebben om zelfstandig verstandige  keuzes te maken. De gemeente is een belangrijke deelnemer aan het platform. Ook de lokale Rabobanken kunnen een belangrijke deelnemer worden van de lokale platforms.

Interesse?
Wilt u deelnemen aan een lokaal platform? Of wilt u een lokaal platform starten? Neem dan contact op met een MEE-organisatie bij u in de buurt.