smartmetgeld_beeldmerk

Smart met Geld

Financiële bewustwording
en weerbaarheid
van jongeren versterken

Lees het verhaal van

Bradley

Lees het verhaal van

Amber

Lees het verhaal van

vader Johan

Lees het verhaal van

docent Harald

Inhoud van de themabijeenkomsten voor ouders

Ouders/verzorgers van kinderen die de training Smart met Geld volgen, krijgen op school in twee bijeenkomsten informatie en praktische tips over bijvoorbeeld:
  • inkomsten en uitgaven in balans;
  • zak-, kleed- en belgeld;
  • weerbaarheid  tegen reclame;
  • spaarder of spender;
  • financiële regelzaken als hun kind 18 jaar wordt.
Tijdens de bijeenkomsten delen ouders hun ervaringen en financiële opvoedproblemen met elkaar. De kinderen doorlopen hun eigen traject. Als afsluiting laten zij aan hun ouders zien wat ze tijdens de training gedaan hebben. Ouders weten zo wat hun kind geleerd heeft en kunnen hier thuis bij aansluiten.Resultaat
  • Ouders hebben zicht op de inkomsten en uitgaven van hun kind;
  • Ouders herkennen risicovolle situaties en weten hoe ze hierover in gesprek kunnen gaan met hun kind;
  • Ouders zijn op de hoogte waar zij rekening mee moeten houden als hun kind 18 wordt;
  • Ouders weten waar ze terecht kunnen bij financiële vragen of voor ondersteuning.
Uitnodigingsbrieven
Smart met Geld heeft kant-en-klare brieven om de ouders uit te nodigen. Vraag er naar bij de MEE-organisatie in uw buurt

Meer weten over de ouderbijeenkomsten?
Neem dan contact op met een MEE-organisatie bij u in de buurt.