smartmetgeld_beeldmerk

Smart met Geld

Financiële bewustwording
en weerbaarheid
van jongeren versterken

Lees het verhaal van

Bradley

Lees het verhaal van

Amber

Lees het verhaal van

vader Johan

Lees het verhaal van

docent Harald

Training Smart met Geld voor praktijkschoolleerlingen

Een belangrijk onderdeel van het programma Smart met Geld is de weerbaarheidstraining. De training Smart met Geld leert kwetsbare jongeren verstandige financiële keuzes te maken en zelfstandig om te gaan met geld, zodat ze schulden weten te voorkomen.
Deze praktijkgerichte training wordt gegeven door een cursusleider van MEE samen met een leerkracht van de praktijk- of VSO-school.

Wat komt er in de training aan de orde?
Er komen vaardigheden als rekenen, bewustwording van inkomsten en uitgaven en het organiseren van de administratie aan de orde. Er wordt aandacht besteed aan bewustwording van het eigen financiële gedrag, de onderlinge beïnvloeding en het leren ontdekken van de mogelijkheid om een eigen keuze te maken.

Slim Shoppen
Als afsluiting lopen leerlingen met stagiaires van het jongerenwerk door de stad: de module Slim Shoppen. Zij oefenen het geleerde in de praktijk via een gezamenlijke opdracht.


Voor wie?
Leerlingen van 15 t/m18 jaar in het (praktijk- of VSO-)onderwijs.