smartmetgeld_beeldmerk

Smart met Geld

Financiële bewustwording
en weerbaarheid
van jongeren versterken

Lees het verhaal van

Bradley

Lees het verhaal van

Amber

Lees het verhaal van

vader Johan

Lees het verhaal van

docent Harald

Implementatie van de training in de praktijkschool

Een trainer van MEE leidt docenten van de praktijkschool op om de training te geven. Hij of zij bereidt samen met de docent de lessen voor en staat samen met de docent voor de klas. Het is de bedoeling dat per praktijkschool minimaal 2 docenten leren om de training zelf te kunnen geven, zodat de training duurzaam geborgd is in de school.

MEE traint de docenten via het train de trainer principe
MEE organiseert daarnaast een lokaal platform met  betrokken organisaties zoals de school, gemeenten, welzijn, schuldhulpverlening  en jongerenwerk. Ook organiseert MEE in samenwerking met de school themabijeenkomsten voor de ouders.

Meer informatie
Neem contact op met de MEE-organisatie in uw buurt voor meer informatie over hoe u de training  Smart met Geld op uw school kunt implementeren.