smartmetgeld_beeldmerk

Smart met Geld

Financiële bewustwording
en weerbaarheid
van jongeren versterken

Lees het verhaal van

Bradley

Lees het verhaal van

Amber

Lees het verhaal van

vader Johan

Lees het verhaal van

docent Harald

Resultaat van de training Smart met Geld

Na het volgen van de training Smart met Geld
• weten de jongeren wat hun inkomsten en uitgaven zijn;
• herkennen en benoemen ze risicovolle situaties;
• weten zij hoe ze verleid worden en kennen ze het verschil tussen graag willen en noodzaak;
• kunnen ze een spaarplan maken;
• weten ze waar ze terecht kunnen bij financiële vragen of voor ondersteuning.

Contact
Wilt u ook graag de financiële weerbaarheid bij de leerlingen op uw school vergroten?
Neem dan contact op met een MEE-organisatie bij u in de buurt.

Meer informatie over de implementatie van de training op de praktijkschool.